Priroda: igraliste za inkluziju mladih (Nature: a playground for inclusion of youth)

Štek House tim/ ph:Štek House

Članovi organizacije Štek House su trenutno u Italiji na omladinskoj razmeni, na Erasmus+ projektu pod nazivom " Priroda: igraliste za inkluziju mladih (Nature: a playground for inclusion of youth)" sa posebnim akcentom na mikrofaunu i njenu ulogu u našim životima.
Organizator ove omladinske razmene je udruzenje Archi Chieti a pod pokroviteljstvom ORA network (Observe, Rethink, Act). Mesto odrzavanja je park prirode Calanchi di Atri koji umnogome podseca na teren naše Đavolje varoši.
Ph: Štek House
Cilj ove razmene je učenje novih i razvijanje starih alata i veština koje ovi mladi ljudi mogu dalje koristiti u svom radu sa drugim mladim ljudima.
Photo: Štek House
Prvih par dana smo za zadatak imali da posmatramo prirodu i pričamo o potrebi i njenoj zastiti. Akcenat je da se poveća svest i aktivnost mladih pomoću kreativnih igrara i edukacionih modela prilagođenih svakom uzrastu posebno. Naš tim je radio na stvaranju kratkog filma tehnikom Stop and motion (Mario Denić), razvijanju vizuelnih pomagala za jasno uočavanje raznih insekata kreiranje brošure o korisnosti polinatora (insekata I životinja zasluznih za oprašivanje biljaka) koju razvija Ana Ognjanović, kretivnih igara za decu (Nevena Jeremić), i demonstracionih pomagala u kojima se odmah mogu uočiti uticaji biljaka za zasštitu od erozija i 3D preseka cveta sa insektima za objašnjivanje procesa polinacije kod najmlađih (Marija Rasić).
Photo: Štek House
 Osim samog razvijanja igara, u toku YE imaćemo i druženje sa lokalnim stanovništvom sa predstavljanjem kreativnih ideja svih ušesnika ove razmene.
Photo: Štek House

Коментари

Популарни постови